خواص یشم ( Jade )

خواص یشم ( Jade )

جید یا یاشم که در کتب جواهرشناسی قدیم آن را یشب یا یسب خوانند شامل دوگونه سنگ به نام های ژادئیت و نفریت است که از این میان ژادئیت مهم تر و ارزشمند تر از نفریت می باشد . در ادامه همراه ما باشید