فیروزه و خواص آن ( Turquoise )

فیروزه و خواص آن ( Turquoise )

فیروزه مونث کلمه فیروز می باشد و با نام های دیگری چون پیروزه ، اخشائین ، فیروزج ، حجر الظفر ، حجر الغلبه و حجر الجاه نیز نامیده شده است و منشا این نام ها از خواصی است که در استفاده این سنگ مشاهده شده است. در ادامه همراه ما باشید