توپاز و خواص آن ( Topaze )

توپاز و خواص آن ( Topaze )

توپاز به رنگ های زرد طلایی صورتی آبی و بی رنگ ( شبیه الماس ) و جود دارد . توپاز صورتی طبیعی کمیاب است و اکثر آن چه در بازار است نوع زرد آن بوده که با حرارت تغییر رنگ یافته است . همچنین سنگ های آمتیست ارغوانی رنگ را با حرارت زیاد به رنگ زرد در آورده و آن ها را به غلط توپاز طلایی می نامند لذا توپازهای زرد طبیعی را توپاز گران بها می خوانند. لطفا در ادامه مطلب همراه ما باشید