نقش انگشتر حضرت عیسی

نقش انگشتر حضرت عیسی

هرکدام از پیامبران و امامان چندین انگشتری داشته اند که بر هر کدام نقشی بوده است از این رو هریک از روایات تنها نقوش برخی از انگشترهای آن بزرگواران را یاد آور شده اند. در این مقاله به توصیف نقش انگشتر حضرت عیسی می پردازیم , با ما در ادامه همراه باشید