انواع برش و تراش سنگ های گران بها

انواع برش و تراش سنگ های گران بها

توضیح انواع برش و تراش سنگ های گران بها : تراش تخت , تراش فانتزی , تراش کابوشن , تراش پله ای , تراش فست , تراش گنبدی , تراش صفحه دار . در ادامه مطلب همراه ما باشید