الماس و خواص آن ( Diamond )

الماس و خواص آن ( Diamond )

نام الماس از کلمه یونانی " آداماس " به معنای تغییر ناپذیر ( فناناپذیر ) گرفته شده است . بلور الماس در عمق نسبتا زیاد زمین یعنی حدود هشتاد کیلومتری و یا بیش تر و در حرارتی معادل 1100 الی 1300 درجه سانتی گراد تحت فشار بسیار زیاد قشر سنگ های انباشته شده به وجود می آید . الماس تنها سنگ قیمتی است که تک عنصری بوده و به شکل ترکیبی نیست و تنها از کربن خالص تشکیل شده است وکربن اساس تمامی ساختارهای زنده در روی زمین است . در ادامه مطلب همراه ما باشید