فواید انگشتر جزع یمانی از نظر ائمه

فواید انگشتر جزع یمانی از نظر ائمه

سنگ جزع ( اونیکس ) سنگی سیاه و کبود است که گونه ای مختلفی هم چون چینی , هندی و یمنی دارد و در احادیث تنها بر جزع یمانی بسیار سفارش شده است در ادامه همراه ما باشید