خواص یاقوت کبود

خواص یاقوت کبود

یاقوت های سرخ و سفایرها از نظر فرمول شیمیایی شباهت زیادی به هم دارند و هردو از خانواده کورندوم هستند . تفاوت رنگ در این دو به خاط کرم در یاقوت سرخ و وجود تیتانیوم در ترکیب سفایرها می باشد. واژه مترادف یاقوت کبود "سفیر" است که به معنای آبی در زبان یونانی است با وجود آن که سفایر به رنگ های غیر قرمز از خانواده کورندوم اطلاق می شود اما سفایر آبی رنگ مشهورترین آن است و عنوان یاقوت کبود بر این رنگ آن اطلاق می شود و به سفایر زرد همان یاقوت زرد گفته می شود. در ادامه مطلب همراه ما باشید