حرز فیروزه

حرز فیروزه

فیروزه نوشتها و خواص آن : برای بچه دار شدن , حفظ از شر حیوانات درنده و پیروزی در جنگ , نوشتن ثواب و حسنه در نامه اعمال . برای توضیحات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید