سنگ چشم ببری و خواص آن ( Tiger eye )

سنگ چشم ببری و خواص آن ( Tiger eye )

چشم ببری نوعی سنگ کوارتز است که به رنگ طلایی زرد و طلایی مایل به قهوه ای می باشد . این سنگ به علت ترکیبات خاص آن در هنگام بازتاب نور به شکل چشم ببر به نظر می رسد . از این سنگ باید در مقابل حرارت و اسیدها مواظبت نمود . در ادامه همراهه ما باشید