شبق و خواص آن ( Jet Stone )

شبق و خواص آن ( Jet Stone )

شبه یا شبق که آن را کهربای سیاه نیز می نامند ماده ای است آلی با منشا دریایی که طی میلیون ها سال به وجود آمده و به رنگ های سیاه تا قهوه ای تیره یافت می شود و سختی زیادی ندارد . جلا و رنگ شبق ممتاز سیاه یکنواخت است و به خوبی صیقل داده می شود یکی از نشانه های شبق اصلی آن است که اگر آن را بسوزانند یا آن را داغ کنند بوی زغال از آن متصاعده می شود و در اثر مالش با پشم دارای الکتریسیته ساکن می گردد از شبق باید در مقابل حرارت و اسید ها مراقبت نمود.