لعل و خواص آن ( Spinel )

لعل و خواص آن ( Spinel )

در کتب جواهرشناسی قدیم از لعل با نام (( البنفش )) یا (( البلخش )) یاد شده است لعل عمدتا به رنگ قرمز بوده و لعل آتشین بدخشان افغانستان از قدیم بسیار مشهور بوده است اما در رنگ های سبز ، زرد وارغوانی نیز یافت میشود لعل سرخ شفاف و آبدار است و درخشندگی آن بیش تر از یاقوت می باشد لذا همانند یاقوت مورد توجه بوده و گاهی با یاقوت قرمز اشتباه می شود اما سختی لعل کم تر از یاقوت است. در ادامه مطلب همراه ما باشید