نقش انگشتر پیامبران و ائمه

نقش انگشتر پیامبران و ائمه

همان طور که می دانید ائمه اطهار پیشوایان دین ما هستند و تمامی کلمات سخنان و کارهای آن ها به وسیله رشد و هدایت و درسی آموزنده برای به دست آمدن دنیا و آخرت است. با نگاهی به تاریخ و سیره زندگی ائمه اطهار وخواندن سخنان آن بزرگوار به مطالبی برخورد می کنیم که به ظاهر ساده است ولی پس از دقت و بررسی در میابیم که این سخن و یا عمل امام معصوم چقدر حکیمانه بوده و نکاتی در آن نهفته شده است . با ما در ادامه همراه باشید