نقش انگشتر حضرت آدم

نقش انگشتر حضرت آدم

هرکدام از پیامبران و امامان چندین انگشتری داشته اند که بر هر کدام نقشی بوده است از این رو هریک از روایات تنها نقوش برخی از انگشترهای آن بزرگواران را یاد آور شده اند. در ادامه مطلب همراه ما باشید