خواص هماتیت

خواص هماتیت

هماتیت سنگی سیاه و رنگ و مایل به خاکستری است و در احادیث به " حدید صینی " تعییر شده است . هماتیت را سنگ خون یا حجرالدم نیز می نامند و علت نام گذاری آن خونی رنگ شدن مایعات خنک کننده هنگام برش هماتیت است . در کتب طبی و جواهرشناسی قدیم نیز به آن شاذنج شادانه و خماخن گفته اند. از دیگر ویژگی های جدید آن است که ترد و شکننده بوده و در اثر حرارت حالت مغناطیس پیدا می کند. عمده منابع این سنگ در کشورهای چین ، برزیل ، ونزوئلا ، انگلستان و ایران وجود دارد. در ادامه مطلب همراه ما باشید