سنگ آمیترین و خواص آن ( Ametrine )

سنگ آمیترین و خواص آن ( Ametrine )

آمیترین در واقع امتزاج از سنگ های آمتیست و سیترین است و شفافیت و جذابیت , دو عامل در قیمت گذاری آن می باشد. در ادامه همراه ما باشید