انواع برش و تراش سنگ های گران بها

انواع برش و تراش سنگ های گران بها

توضیح انواع برش و تراش سنگ های گران بها : تراش تخت , تراش فانتزی , تراش کابوشن , تراش پله ای , تراش فست , تراش گنبدی , تراش صفحه دار . در ادامه مطلب همراه ما باشید

شرف الشمس چیست ؟

شرف الشمس چیست ؟

در باور عامیانه، «شرف الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی ها به نیت گشایش در کارها به دست می کنند. اما در واقع شرف الشمس سنگ نیست. بلکه دعایی منسوب به امام علی(علیه السلام) است که در روز نوزدهم فروردین با آدابی خاص می نویسند و نقشی رمزگونه را پشت انگشتر عقیق زردرنگ حک می کنند. در ادامه مطلب همراه ما باشید