فواید انگشتر حدید صینی از نظر ائمه

فواید انگشتر حدید صینی از نظر ائمه

فواید انگشتر حدید صینی :

امام صادق می فرماید : دوست دارم هر مومنی پنج انگشتر در دست داشته باشد ( عقیق ، فیروزه ، یاقوت درنجف و حدید صینی ) و هنگام رویارویی و برخورد با دشمنان دست کردن انگشتر حدید صینی را مکروه نمی دانم ,  بلکه بسیار دوست دارم تا آتش شر آن ها را خاموش کند .  پس همانا انگشتر حدید صینی ,  اجنه و انسان های شرور و سرکش را فراری می دهد و دور می کند.

راوی می گوید : این حدیث امام صادق را از اصحاب آن حضرت شنیده بودم پس بسیار متعجب بودم تا آن که خدمت امام حسن عسگری رسیدم و پرسیدم : آیا چنین حدیثی از جد بزرگوار شما صادر شده است ؟ حضرت فرمودند : بلکه این حدیث صحیح است و از جدم امام صادق می باشد .

سنگ حدید صینی دارای خواص دیگری نیز می باشد که در بخش گوهر شناسی آمده است .

خواص سنگ هماتیت یا حدید صینی

نظرات کاربران

نظر بدهید