شناسنامه های اختصاصی

آزمایشگاه گوهر شناسی ایرانیان برای اولین بار اقدام به ارائه شناسنامه های تخصصی برای انواع گوهر سنگ نموده است که به شرح زیر می باشد :

شناسنامه اختصاصی الماس

* ارائه مشخصات الماس به صورت دقیق و طبق استانداردهای GIA

* تعیین رنگ و شفافیت و همچنین ناخالصی های الماس

* بسته بندی و شناسنامه کارتی نیز همراه این شناسنامه ارائه می گردد .

شناسنامه اختصاصی سنگ های رنگی

* آزمایش های کامل طبق استانداردهای روز

* بررسی فرآوری و بهسازی انجام شده به صورت تخصصی مربوط به هر سنگ

* ارائه شناسنامه اختصاصی برای یاقوت و زمرد

* بسته بندی و شناسنامه کارتی نیز همراه این شناسنامه ارائه می گردد .

شناسنامه اختصاصی جواهرات

* اطلاعات دقیق از نگین کار شده روی جواهرات

* اطلاعات دقیق مربوط به مخراج های کار شده 

* ابعاد و اندازه جواهرات در وجوه مختلف

* شناسنامه کارتی نیز همراه این شناسنامه ارائه می گردد .

نمونه شناسنامه :

شناسنامه جواهرات

نظر بدهید