ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

سختی , وزن مخصوص و رخ سنگها مربوط به چگونکی پیوند شیمیایی عناصر و ساختار اتمی درون آنها می شود . به عنوان مثال الماس سخت ترین ماده شناخته شده و گرافیت نرمترین آن است.این در حالی است که در حالی است که هر دو از عنصر کربن هستند ولی نحوه پیوند اتمی الماس آنرا بسیار سخت و غیر قابل انعطاف نموده است.

خواص یشم ( Jade )

خواص یشم ( Jade )

جید یا یاشم که در کتب جواهرشناسی قدیم آن را یشب یا یسب خوانند شامل دوگونه سنگ به نام های ژادئیت و نفریت است که از این میان ژادئیت مهم تر و ارزشمند تر از نفریت می باشد . در ادامه همراه ما باشید

خواص یاقوت کبود ( سفایر saphir )

خواص یاقوت کبود ( سفایر saphir )

یاقوت های سرخ و سفایرها از نظر فرمول شیمیایی شباهت زیادی به هم دارند و هردو از خانواده کورندوم هستند . تفاوت رنگ در این دو به خاط کرم در یاقوت سرخ و وجود تیتانیوم در ترکیب سفایرها می باشد. واژه مترادف یاقوت کبود "سفیر" است که به معنای آبی در زبان یونانی است با وجود آن که سفایر به رنگ های غیر قرمز از خانواده کورندوم اطلاق می شود اما سفایر آبی رنگ مشهورترین آن است و عنوان یاقوت کبود بر این رنگ آن اطلاق می شود و به سفایر زرد همان یاقوت زرد گفته می شود. در ادامه مطلب همراه ما باشید

خواص یاقوت قرمز ( Ruby )

خواص یاقوت قرمز ( Ruby )

یاقوت کلمه ای عربی است و نام این سنگ در زبان فارسی یاکند می باشد یاقوت بعد از الماس سخت ترین سنگ است که هیچ سوهان به جز الماس بر آن کارگر نمی افتد این سنگ زیبا و گران قیمت بر روی آتش دوام بسیار داشته نسبت به نور و مواد شیمیایی مقاومت دارد و وزن مخصوص بالایی نسبت به سایر سنگ ها و جواهرات دارد . در ادامه مطلب همراه ما باشید