سنگ فلوئوریت

سنگ فلوئوریت

قبلا فلوئور اسپار نامیده می شد . این سنگ مصرف محدودی به عنوان سنگ جواهر دارد چرا که کاملا نرم و خراش پذیر است . گرچه تنوع رنگ زیادی دارد ( زرد ، آبی ، صورتی ، ارغوانی و سبز ) ولی در هر قطعه آن بیش از یک رنگ دیده می شود .

سنگ کاسیتریت

سنگ کاسیتریت

کانی اصلی قلع است . در معدن به صورت دانه های مات و سیاه بدست می آید که مناسب جواهر سازی نیست . بلورهای آن به حالت منشوری کوتاه ، پهن و خیلی بندرت شفاف و سرخ گون با جلای الماسی یافت می شده که برای مجموعه داران تراشیده می شوند . این سنگ می تواند با الماس ، زرگون قهوه ای و اسفن اشتباه شود ، اما از وزن مخصوص و دورنگی آن قابل تشخیص است .

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

سختی , وزن مخصوص و رخ سنگها مربوط به چگونکی پیوند شیمیایی عناصر و ساختار اتمی درون آنها می شود . به عنوان مثال الماس سخت ترین ماده شناخته شده و گرافیت نرمترین آن است.این در حالی است که در حالی است که هر دو از عنصر کربن هستند ولی نحوه پیوند اتمی الماس آنرا بسیار سخت و غیر قابل انعطاف نموده است.

خواص یشم ( Jade )

خواص یشم ( Jade )

جید یا یاشم که در کتب جواهرشناسی قدیم آن را یشب یا یسب خوانند شامل دوگونه سنگ به نام های ژادئیت و نفریت است که از این میان ژادئیت مهم تر و ارزشمند تر از نفریت می باشد . در ادامه همراه ما باشید