آزمایشگاه گوهر شناسی

معرفی انستیتو گوهر شناسی ایرانیان 

مجموعه انستیتو گوهر شناسی ایرانیان در زمینه آموزش گوهر شناسی , فن تراش گوهر سنگ  , کارشناسی سنگ  و صدور شناسنامه گوهر سنگ ارائه خدمات می نماید .

این مجموعه در مدت 4 سال ( 1392 تا 1396 ) بیش از 4500 مورد کارشناسی سنگ را انجام و شناسنامه صادر نموده است . در ابتدای سال 1396 , همسو با تحولات جامعه گوهر شناسی ایران , این مجموعه نیز ساختار خود را از موسسه آموزشی به شرکت سهامی خاص تبدیل و با ثبت شرکت گوهر ایرانیان بارثاوا , فعالیت های خود را در حوزه های جدید توسعه بخشیده است . 

معرفی آزمایشگاه 

مجموعه گوهرشناسی ایرانیان , ویژگی های مختلف نظیر وزن مخصوص ( SG ) به وسیله ترازو SG , مشخصات نوری ( O.C ) به وسیله دستگاه پلاریسکوپ , ضریب شکست نوری ( RJ ) به وسیله دستگاه رفرکتومتر , بررسی ناخالصی های درونی و مشاهدات میکروسکوپی ( magnifications ) و عملیات بهسازی ( فرآوری ) انجام شده ( Treatments ) در گوهرسنگ های رنگی را مورد بررسی قرار می دهند .

سرپرست آزمایشگاه 

مهندس مهدی اقبالی فارغ التحصیل مهندسی کارشناسی ارشد معدن , دارای مجوز آزمایشگاه گوهرشناسی و تراش سنگ های قیمتی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ( سال 1392 ) در خراسان رضوی می باشد . وی دوره های تخصصی گوهرشناسی در موسسه بین المللی گوهرشناسی آمریکا ( GIA ) را سپری کرده و موفق به دریافت AJP از آن موسسه در سال 2014 گردیده است .

نظر بدهید