آندرادیت

آندرادیت

آندرادیت ( ANDRADITE ):

سختی : 6/5 - وزن مخصوص : 3/85 - ضریب شکست نور : 89-1/85

گارنت های حاوی تیتانیوم و منگنز در دو نوع شناخته می شوند . یکی ، دمانتوئید که بسیار گران قیمت است و دیگری زمرد گون ، که سبزی آن به خاطر حضور کروم پدید آمده است . پراکنش نوری آن از الماس هم بیشتر است و دارای پدیده دم اسبی مخصوص خود که رشته های موئی زیبای آزبست هستند می باشد . توپازولیت نوع زرد آندرادیت است که بلورهای کم رنگ تا تیره رنگ آن یافت می شود . ملانیت عموما سیه فام است اما به رنگ قرمز تیره نیز وجود دارد .

کانسار : بهترین کیفیت دمانتوئید همراه با شن های طلا در سنگ های دگرگونی در اورال روسیه یافت می شود ، هم چنین در شمال ایتالیا ، زئير و کنیا وجود دارد . بلورهای توپازولیت در سوئیس و آلپ ایتالیا در سنگ های دگرگونی یافت می شوند . ملانیت در سنگ های دگرگونی و گدازه های آتشفشانی وجود دارد . بلورهای زیبای آن در جزیره البای ایتالیا ، فرانسه و آلمان پیدا می شود .

نظرات کاربران

نظر بدهید