سنگ اسفالریت

سنگ اسفالریت

اسفالریت ( SPHALERITE ) :

وزن مخصوص : 4/09 - ضریب شکست نوری : 37-2/36

 به عنوان سنگ روی شناخته می شود ، چرا که کانی اصلی استخراج روی است . رنگ آن غالبأ قهوه ای تیره تا سیاه است . ولی رنگ های زرد مایل به قهوه ای شفاف یا سبز آن که مناسب تراش هستند یافت می شوند . ولی چون نرم بوده و رخ ناقص دارد مناسب مصرف جواهر نیست و فقط برای موزه ها و مجموعه داران تراش داده می شود .

کانسار : بلورهای اسفالریت اغلب شبه هشت وجهی هستند که در رگه های گرمابی به همراه کانی هایی چون سرب ، کوارتز ، پیریت و کلسیت تشکیل می شوند . نوع شفاف و قابل تراش آن در سنتادر ( اسپانيا ) و مکزیک یافت می شود .

نکته مهم : در گذشته اسفالریت با سنگ سرب ( سولفید سرب ) اشتباه می شد و این به خاطر شباهت آنها به هم بوده است.

نظرات کاربران

نظر بدهید