اوواروویت

اوواروویت

اوواروویت ( UVAROVITE ) :

سختی : 7/5 - وزن مخصوص : 3/77 - ضریب شکست : 7-1/86

رنگ سبز روشن و جذاب آن مربوط به عنصر کروم است . بلورهای آن بسیار شکننده با مقطع شکست شبه صدفی تا ناهموار هستند .

کانسار : بهترین بلورهای شفاف آن در صخره های سرپنتین اورال روسیه در میان شکاف ها و حفره ها یافت می شوند . در ترکیه ، فنلاند و ایتالیا نیز یافت می شود .

نظرات کاربران

نظر بدهید