حرز عقیق

حرز عقیق

عقیق نوشته ها و خواص آن

الف . حفظ از مُردن بد و با ایمان از دنیا رفتن

امام صادق می فرماید : هرکس انگشتری از عقیق بسازد و بر روی آن بنویسد : ( محمد نبی الله علی ولی الله ) خداوند او را از مُردن بد حفظ می کند و صاحب آن بر فطرت خدا پرستی با ایمان از دنیا می رود

ب . زیاد شدن فرزند و وسعت در رزق و روزی

امام صادق می فرماید : هرکس می خواهد مال وفرزندانش زیاد شود و رزق وروزی اش وسیع گردد پس انگشتری عقیقی تهیه کند و بر روی آن بنویسد : (( ماشاء الله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل منک مالا وولدا )) و هر روز ذکر استغفار را (( استغفر الله ربی و اتوب الیه )) زیاد بگوید

ج . مصون ماندن از دزدان قافله و سالم رسیدن به مقصد

راوی خدمت امام هادی رسید تا برای زیارت قبر امام رضا با ایشان خداحافظی کند پس امام هادی به او فرمود همراه خود انگشتری داشته باشد که نگین آن عقیق زرد باشد و بر روی آن نوشته باشد ( ما شا الله لا قوه الا بالله استغفر الله ) و بر پشت آن نوشته باشد ( محمد و علی ) آن گاه به او فرمود : همانا این انگشتری تو را در برابر راهزنان مصون نگه می دارد و تو را به سلامتی به مقصد می رساند و دینت را محافظت می کند.

 د . مصون ماندن از وسوسه های شیطان

روایت شده : امام حسین انگشتری عقیق داشته اند که روی آن چنین بوده است : ( لا اله الا  الله عده للقا الله ) و گفته شده کسی که انگشتر عقیق با چنین خطی در دست کند حرزی است که او را در مقابل وسوسه های شیطان حفظ می کند .

هـ . برای با هیبت و شکوه نمایی

از ویژگی های امام حسن مجتبی این بوده که حضرت انگشتری با عقیق قرمز داشتند که بر روی آن نوشته شده بود ( العزهّ لله ) و در روایتی آمده که هرکس این جمله را بر نگین انگشتری اش حک کند در نظر مردم با هیبت و با شکوه می نماید و کلامش در دل مردم نفوذ می کند و مردم به راحتی قول او را می پذیرند و خواندن نماز با چنین انگشتری برابر با هفتاد نماز است.

و . هرز در برابر مشکلات و بلایا

امیر مومنان چهار انگشتری داشتند که آن ها را در دست می کردند و نقش انگشتری عقیق آن حضرت چنین بوده است ( ما شا الله لا قوه الا با لله استغفره الله ) و این سه جمله در سه سطر حک شده بود و این انگشتری را حضرت برای محافظت از شر جمیع جن و انس و بلایای آسمانی و زمینی در دست مبارک خود می نمودند

ز . بر طرف شدن غم و غصه

چنانچه در نقش انگشتری های امام حسین گذشت , حضرت عیسی در خواب به امام حسین فرمودند : بر روی انگشتر عقیق خود این جمله را بنویس : ( لا اله الا لله الملک الحق المبین ) و همانا این نقش غم و غصه را از دل می برد.

منابع : دلائل الامامه : ص 181 و 163 - خصال : 199/1 , علل الشرائع : 157/1 - جامع الخبار : ص 134

 

نظرات کاربران

نظر بدهید