حرز فیروزه

حرز فیروزه

فیروزه نوشتها و خواص آن

الف - برای بچه دار شدن:

شخصی نزد امام هادی ع از بچه دار نشدن خود شکایت کرد. حضرت به او لبخندی زده و فرمودند: انگشتری تهیه کن که نگین آن فیروزه باشد و بر روی آن بنویس: " رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين " راوی می گوید: چنین کردم و یک سال نگذشت که خداوند فرزند پسری به من عطا فرمود. ( الامالی : ص 49 , وسائل : 5/95 )

ب - حفظ از شر حیوانات درنده و پیروزی در جنگ

امام هادی (ع) به یکی از یاران خود که قصد سفر داشت و برای خداحافظی آمده بود فرمودند: ( در سفر) انگشتر فیروزه ای همراه خود داشته باش که روی آن نوشته شده باشد: «الله الملك» و بر پشت آن نوشته باشد: «الملك لله الواحد القهار» (سپس حضرت فرمود:) همراه داشتن چنین فیروزه ای تو را محافظت می کند از طعمه حیوانات درنده شدن و تو را در جنگ ها پیروز می گرداند. ( الامان : ص 48 , وسائل الشیعه : 11/428 )

ج- نوشتن ثواب و حسنه در نامه اعمال

امیرمؤمنان علي فرموده اند: نگاه به انگشتر فیروزه ای که روی آن نوشته باشد " الله الملك " ثواب و حسنه فراوان دارد.( اعلام الدین : ص 393 )

نظرات کاربران

نظر بدهید