شاه مقصود و خواص آن

شاه مقصود و خواص آن

شاه مقصود

معدن این سنگ در کو ه های واقع در اطراف شهر قندهار ( شهری در کشور افغانستان ) در جهت غربی مزار امام زاده ای جلیل القدر مشهور به شاه اقا که از نسل امام کاظم ( علیه اسلام ) می باشد قرار دارد.

گفته شده وجه تسمیه این سنگ به این نام آن است که در زمان افغانستان جزء ایران بوده و شخصی به نام مسعود شاه از طرف پادشاهان صفوی حاکم آن منطقه بوده وچون او مرقد امام زاده شاه آقا را تعمیر و بر آن بنائی ساخت و آن منطقه را اباد نمود لذا  سنگ هایی که از آن کوه نزدیک به این امام زاده استخراج می کرده اند و از آن تسبیح می ساختند را شاه مسعود نامیدند که به مرور ایام به شاه مقصود تغییر یافت بعضی این سنگ را از خانوده زبرجد دانسته اند.

خواص وفواید شاه مقصود  :

این سنگ سبب  دفع نیروهای منفی و تقویت انرژی ها مثبت بدن می گردد و آرام بخش است ومتابولیسم و فعالیت بدن را تنظیم می کند.

نظرات کاربران

نظر بدهید