گارنت و خواص آن ( Garnet )

گارنت و خواص آن ( Garnet )

گارنتو خواص آن :

سختی : 6/5 – 7/5                                    وزن مخصوص : 3/9               شکست نور : 1/88

در کتب جواهرشناسی قدیم از گارنت با کلمه البیجادی یا البجاده نام برده شده است . واژه گارنت ابتدا برای بلورهای قرمز سری پیروپ و آلماندین به کار می رفته ولی الان نام خانواده بزرگی است که دو گروه گارنت های قرمز و گارنت های سبز تقسیم می شود .

گارنت های قرمز شامل سنگ های پیروپ , آلماندین و اسپسارتین بوده و گارنت های قرمز سبز شامل سنگ های آندرازیت , اوارویت وگراسولار سبز می باشند گارنت های قرمز به خصوص پیروپ بسیار شبیه یاقوت سرخ است و در قدیم آن را گونه ای یاقوت می پنداشتند امروزه نیز بعضی آن را یاقوت سرخ کیپ می نامند.

از دیگر راه هایی که در کتب قدیم جواهرشناسی جهت تشخیص گارنت ها نوشته اند آن است که چون گارنت را به موی سر یا پارچه پشمی بمالند بار الکتریکی گرفته و کاه و ذرات ریز را می رباید.

خواص و فواید گارنت سبز  :

همراه داشتن گارنت سبز امواج منفی را دور کرده ونشاط و شادابی روح را در پی دارد و یاس و نا امیدی را دور می کند هم چنین برای کسانی که شب ها کابوس می بینند توصیه می شود که همراه داشته باشند چرا که خوابی همراه با آرامش را به همراه دارد.

خواص و فواید گارنت قرمز  :

از این سنگ برای علاج بیماری های کم خونی استفاده می شده وبه همراه داشتن آن برای کسانی که بیماری رعشه وصرع دارند مفید است گارنت قرمز نماد عشق پایداری و وفاداری است و برای تقویت اراده و اعتماد به نفس خوب است سربازان رومی نیز در جنگ های صلیبی اعتقاد داشتند که گارنت آنان را از جراحت مصون داشته و حرز خوبی در سفر می باشد.

نظرات کاربران

نظر بدهید