روش استفاده از سنگ ها در چاکراهای بدن

روش استفاده از سنگ ها در چاکراهای بدن

روش استفاده از سنگ ها در چاکراها 

سنگ های با ارزش سبب پرتو افکنی در چاکرها می شوند و حتی ارتعاش بسیار ضعیف و رنگ در سنگ ها برای درمان مفیده اند.

در استفاده از سنگ ها باید به نکات زیر توجه داشت :

یکم : به شفابخش بودن و انرژی و قدرت بی کران آن ها در درمان بیماری خود باید ایمان کامل داشته و با اعتقاد به این کار پرداخت.

دوم : آن که هر شخصی باید خودش سنگش را انتخاب کند و این انتخاب ممکن است بزرگ , کوچک تراش خورده و یا صیقل نایافته باشد . باید گفت اگر سنگی برای شخصی تاثیرات خوبی داشت دلیل آن نیست که برای شما هم مفید باشد و باید بین شما و سنگی که انتخاب می کنید جاذبه و کششی وجود داشته باشد.

سوم : آن که زمانی را باید انتخاب کرد که ذهن مشغول نبوده ومکان ساکت و آرام باشد وحتی الامکان چیزهایی که تمرکز شما را از بین می برد از خود دور کنید.

چهارم : آن که لباس باید راحت و آزاد باشد وحتی الامکان باید از لباس های نخی استفاده کرد و برای نتیجه گیری ,  بهتر است از سنگ هایی با قطعات خیلی کوچک استفاده نگردد.

حال برای این کار نخست دراز بکشید , بالشی زیر سر و بالشی نیز زیر زانوها بگذارید و در رهایی کامل سنگ را بر روی چاکرای مخصوص در تماس مستقیم با بدن قرار دهید . در این حالت چشم ها را ببندید و نفس های عمیق بکشید و در هنگام دم , فکر کنید که تن درستی و انرژی به بدن شما وارد می شود و در هنگام بازدم تلقین کنید که انرژی های منفی و خستگی ها و بیماری از وجود شما بیرون می رود .

در ضمن این کار قدرت فکری خود را متمرکز کنید و به انرژی هایی بیندیشید که از طریق سنگ به شما منتقل می شود ( برای چاکرای انتهای سر باید سنگ را بر روی سر در حالت خوابیده به طوری که روی زمین قرار گرفته بگذارید )

در این حالت ارتعاشات سنگ ها عمل می کنند و بدن در وضعیت رهایی کامل قرار می گیرد غالبا برای هر چاکرا ,  سنگی مناسب با رنگ آن چاکرا استفاده می شود .

از دیگر راه های بهره گیری از انرژی سنگ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • به همراه داشتن سنگ ها به صورت انشگتر یا آویز .
  • قرار دادن تکه ای از سنگ مورد نظر در محیط اتاق ها یا محیط کار .
  • گذاشتن سنگ در هنگام خواب زیر بالش.
  • ماساژ درمانی بدن با استفاده از سنگ ها.

لازم به ذکر است از آن جا که سنگ ها ارتعاشات منفی و مثبت را جذب می کنند باید آن ها را پاک سازی نمود لذا به یکی از این شیوه ها می توان عمل کرد :

  • گذاشتن سنگ برای مدتی در زیر آب سرد جاری
  • گذاشتن مستقیم سنگ در زیر نور آفتاب
  • قرار دادن سنگ در نمک دریا و سپس شستن آن
  • قرار دادن سنگ زیر خاک برای ساعاتی و سپس شستن آن

البته همه این روش ها را درباره هر سنگ و یا جواهری نمی توان به کار برد زیرا ممکن است بعضی از این عوامل برای آن ها مضر باشد و به تخریب آن ها انجامد.

مقالات مرتبط :

مراکز انرژی یا چاکراها در بدن انسان

نظرات کاربران

نظر بدهید