سنگ ماه تولد مرداد

سنگ های ماه تولد مرداد :

زبرجد : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

زبرجد و خواص آن

آونتورین یا دلربا : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

دلربا و خواص آن

یاقوت کبود : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص یاقوت کبود

نظر بدهید