سنگ ماه تولد مهر

سنگ های ماه تولد مهر :

اوپال : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص اپال

تورمالین : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص تورمالین

چشم گربه : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص چشم گربه

نظر بدهید