فواید انگشتر زمرد از نظر پیشوایان دینی

فواید انگشتر زمرد از نظر پیشوایان دینی

فواید انگشتر زمرد :

1- آسان شدن امور

امیر مومنان فرمود : انگشتر زمرد دست کردن باعث آسان شدن و گره گشایی کارهایی می شود و مشکل ساز نیست

2 – رفع فقر و سبب پول دار شدن

رسول گرامی فرمودند : دست کردن انگشتر زمرد باعث بر طرف شدن فقر می شود.

در حدیث دیگری امام رضا می فرماید : دست داشتن انگشتر زمرد فقر را به ثروتمندی تبدیل میکند.

نظرات کاربران

نظر بدهید