نقش انگشتر امام سجاد (ع)

نقش انگشتر امام سجاد (ع)

نقش انگشترهای امام سجاد (ع) :

امام صادق فرموده اند : روی انگشتری حضرت سجاد چنین نوشته شده بود : " الحمدالله العلی العظیم " به معنای ستایش ویژه خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

امام رضا فرمودند : بر روی انگشتری حضرت زین العابدین چنین حک شده بود : " خزی و شقی قاتل الحسین بن علی " 

مرحوم مجلسی می فرماید : نقش یکی دیگر از انگشترهای امام سجاد این بوده : " وما توفیقی الا بالله " تمام توفیقات من در انجام امور نیست مگر از جانب خداوند. هم چنین از دیگر انگشترهای امام سجاد که بعد از ایشان فرزندشان امام باقر نیز این دو انگشتری را در دست خود می کردند دو انگشتری است که از امام حسین باقی بوده , یکی از آن دو با نقش " لا اله الا الله عده للقا الله " و دیگری با نقش " ان الله بالغ امره. "

نظرات کاربران

نظر بدهید