نقش انگشتر حضرت ابراهیم

نقش انگشتر حضرت ابراهیم

نقش انگشتری حضرت ابراهیم :

امام رضا فرمود : همانا زمانی که حضرت ابراهیم در منجنیق قرار گرفت وقرار بود به دستور نمرود در آتش انداخته شود جبرئیل بسیار عصبانی شد . پس از جانب خداوند ندا آمد که چه چیز سبب خشم تو شده ؟  عرضه داشت : پروردگارا ! ابراهیم خلیل توست و نیست بر روی زمین احدی که تورا عبادت کند مگر ابراهیم , با این وجود , آیا دشمنت و دشمن او را بر او مسلط کردی ؟

پس از جانب خدا ندا آمد : ای جبرئیل ساکت باش . تنها بنده ای که مانند تو از مرگ می ترسد ,  برای وصال به من عجله دارد ,  او بنده من است وهروقت بخواهم او را در می یابم .

پس جبرئیل دلش آرام گرفت و به سراغ ابراهیم آمد و گفت : آیا حاجتی داری که برایت انجام دهم؟ ابراهیم گفت : آری دارم اما از تو نمی خواهم  ( بلکه به پروردگار عرضه می کنم ) پس خداوند برای ابراهیم انگشتری فرستاد که روی آن شش جمله نوشته بود : " لا اله الا الله , محمد رسول الله ,  لا حول ولا قوه الا بالله , فوضت امری الی الله , اسندت ظهری الی الله ,  حسبی الله " نیست خدایی جز خدای یگانه ,  محمد فرستاده خداوند است , نیست حول وقوه ای مگر به واسطه خداوند ,  امورم را به خداوند تقویض کردم ,  تکیه گاهم خداوند است , خداوند برای امورم کافی است.

در این هنگام از جانب الهی ندا آمد : ای ابراهیم این انگشتری را در دست کن که همانا آتش را بر تو سرد و بی خطر می گردانم.

نظرات کاربران

نظر بدهید