نقش انگشتر حضرت سلیمان

نقش انگشتر حضرت سلیمان

نقش انگشتری حضرت سلیمان :

امام رضا فرمودند : نقش نگین انگشتری حضرت سلیمان چنین بوده است : " سبحان من الجم الجن بکلماته " به معنای منزه است خداوندی که به بند کشید اجنه را به واسطه کلمات خویش.

در روایات دیگری امام صادق می فرمایند : خداوند متعال آن قدرت عظیمی که به سلیمان عطا کرده بود  , در انگشتر او قرار داد و هر زمانی که حضرت سلیمان این انگشتر را دست می کرد تمامی اجنه و شیاطین و حیوانات مسخر او شده و از او اطاعت می کردند.

نظرات کاربران

نظر بدهید