نقش انگشتر حضرت علی (ع)

نقش انگشتر حضرت علی (ع)

 امام صادق از پدر بزرگوار خود نقل می کند : نقش انگشتری امیر مومنان این گونه بوده " الملک الله " ( ملک برای خداوند است ). امام صادق در حدیث دیگری فرمود : نقش انگشتری امیر مومنان این گونه بوده :" الله الملک " به معنای حکومت و سلطنت از آن خداوند است.  

امام هادی فرمودند : بر روی انگشتری فیروزه امیر مومنان نوشته بود " الله الملک " پس هنگامی که امیر مومنان به خلافت ظاهری رسیدند بر روی انگشتری فیروزه خود چنین حک نمود : " الملک الله الواحد القهار " ملک برای خداوند یکتای قهار است.

بنابر روایتی حضرت علی چهار انگشتری داشته که هریک از آن ها را به جهتی در دست خود می کرده اند , یاقوت را برای فخر و عظمتش , عقیق را برای در امان بودن از خطر ها , فیروزه را برای یاری رسانی اش در امور و حدید صینی را برای نیرو گرفتن در برابر سختی ها.

نقش نگین یاقوت آن حضرت : " لا اله الا الله الملک الحق المبین " , نقش نگین فیروزه ایشان " الله الملک الحق " , نقش نگین حدید صینی شان : " العزه لله جمیعا " و نقش نگین ان حضرت در سه سطر بوده است : " ماشاالله ,  لا قوه الا بالله ,  استغفرالله "

امام صادق می فرماید : روی انگشتری امیرمونان که نگین آن حدید صینی بود هفت خط در هفت سطر نوشته شده بود و حضرت این انگشتری را در سختی های جنگ به دست می نمود جملات منقوش چنین بوده:

اعددت لکل هول لا الا اله الله

ولکل کرب لا حول ولا قوه الا بالله

ولکل مصیبه نازله حسبی الله

ولکل ذنب صغیره وکبیره استغفرالله

ولکل نعمه متجدده الحمدالله

ما بعلی بن ابی طالب من نعم فمن الله

آورده اند که برنگین انگشتر امیر مومنان نوشته شده بود " علی یومن بالله" علی ایمان به خداوند دارد.

در حدیث دیگری آمده که حضرت انگشتری از جنس نقره داشته اند که خط روی آن چنین بوده : " نعم القادر الله " چه نیکو قدرتمندی است خداوند .

راوی نقش انگشتری امیر مومنان علی را در ماجرای حکمیت وجنگ صفین چنین گفته است: " محمد رسول الله "

منابع : وسائل : ج 5 ص 99 - بحار : ج 42 ص 68 - مکارم الخلاق : ص 89 - کافی : ج 6 ص 474

 

نظرات کاربران

نظر بدهید