نقش انگشتر حضرت عیسی

نقش انگشتر حضرت عیسی

امام رضا درباره نگین انگشتری حضرت عیسی فرمودند : نقش نگین حضرت عیسی دو جمله از کتاب انجیل بوده است : " طوبی لعبد ذکر الله من اجله و ویل لعبد نسی الله من اجله "  خوشا به حال بنده ای که خداوند به خاطر او یاد کرده شود و وای به حال بنده ای که خداوند به سبب او فراموش شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید