نقش انگشتر حضرت فاطمه (ع)

نقش انگشتر حضرت فاطمه (ع)

نقش انگشتری حضرت زهرا چنین بوده است : " امن المتوکلون " ( توکل کنندگان به خداوند در امان وپناه پروردگار هستند. )

نظرات کاربران

نظر بدهید