نقش انگشتر حضرت موسی

نقش انگشتر حضرت موسی

امام رضا فرمودند : بر روی انگشتری حضرت موسی دو جمله بر گرفته از تورات حک شده بود : " اصبر توجر , اصدق تنج "  صبورباش تا مزد آن را بگیری راستگو باش تا نجات یابی

نظرات کاربران

نظر بدهید