نقش انگشتر حضرت نوح

نقش انگشتر حضرت نوح

نقش انگشتری حضرت نوح

راوی از امام رضا نقل می کند : هنگامی که وعده الهی محقق شد و زمان عذاب قوم نوح فرا رسید نوح پیامبر سوار بر کشتی شد.

خداوند بر او وحی فرستاد که ای نوح اگر ار غرق شدن ترسیدی پس مرا هزار بار تهلیل " لا اله الا الله " گوی و بخواه از من نجات را , تا آن که تو وهمراهانت را که از ایمان آورندگان هستند نجات دهم.

چون نوح و همراه هانش در کشتی جای گرفتند و بادبان ها کشیدند و کشتی به راه افتاد باد و طوفان چنان تند و سهم گین شد که نوح از بیم غرق شدن فرصت نکرد تا هزار بار تهلیل خداوند را بگوید و تنها فقط به زبان سریانی چنین گفت :" هلولیا الفا الفا یا ماریا اتقن " پس چون نوح این جمله را بر زبان جاری کرد سکان کشتی و بادبان ها آرام شد و کشتی به راه خود ادامه داد نوح با خود گفت سزاوار آن است کلامی را که خداوند به واسطه آن ما را نجات داد از خود جدا نکنم لذا روی نگین انگشتری خود ترجمه آن را به عربی چنین نقش نمود: " لا اله الا الله الف مره یا رب اصلحتی " به معنای اقرار میکنم هزار مرتبه که هیچ خدایی نیست جز خدای یگانه ای پروردگار من امور مرا اصلاح کن .

 

نظرات کاربران

نظر بدهید