نقش انگشتر پیامبران و ائمه

نقش انگشتر پیامبران و ائمه

  نقوش انگشتری های پیامبران و ائمه اطهار :

همان طور که می دانید ائمه اطهار پیشوایان دین ما هستند و تمامی کلمات سخنان و کارهای آن ها به وسیله رشد و هدایت و درسی آموزنده برای به دست آمدن دنیا و آخرت است.

با نگاهی به تاریخ و سیره زندگی ائمه اطهار وخواندن سخنان آن بزرگوار به مطالبی برخورد می کنیم که به ظاهر ساده است ولی پس از دقت و بررسی در میابیم که این سخن و یا عمل امام معصوم چقدر حکیمانه بوده و نکاتی در آن نهفته شده است  .

نمونه بارز این مسئله نقوش انگشتری های ائمه اطهار است که هریک از آن بزرگواران انگشتری با نقشی خاص در دست می کردند . روشن است که آنچه هریک از ائمه اطهار بر روی انگشترشان نقش کرده اند تنها برای برکت و ثواب محض نبوده و علاوه بر آن سعی در فهماندن مفهومی اعتقادی و یا اخلاقی را داشته اند و این مطلب را می توان از شواهد تاریخی ونکاتی که دراینجا بیان می کنیم دریافت.

  1. انگشتر در همه زمان ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده , چرا که زینتی زیبا محسوب می شود و به سبب تنوع در طرح و جنس آن تا حدود زیادی نشان گر شخصیت افراد است افزودن بر این همان گونه که از تاریخ برداشت می شود در قدیم مردم به نقش نگین انگشترهای یکدیگر توجه داشته و به آن اهمیت می داده اند
  1. روایات نشان گر آن است که ائمه اطهار علاوه بر آن که خود انگشتر به دست می کردند و اصحابشان را هم تشویق بدان می نمودند . تعمدی خاص بر بیان نقش نگین انگشتر خود و همچنین نقش انگشترهای دیگر ائمه اطهار و نیز پیامبران گذشته و اعلام آن به دیگران و توجه همگان بدان داشته اند وگاهی حتی قبل از آن که کسی  سوال کند خودشان ابتدائا از نقوش دیگر ائمه و پیامبران سخن می گفتند به طور مثال وقتی حسین بن خالد از امام رضا درباره نقش نگین انگشتر امیر المومنین سوال می کنند , حضرت به او می فرمایند : آیا نمی خواهی نقش انگشتر پیامبران گذشته و ائمه دیگر را نیز بدانی؟ پس حضرت علاوه بر بیان نقش نگین انبیا و امامان گذشته نقش نگین انگشتر خود را نیز به او نشان می دهند.
  1. با دقت در روایات می بینیم که ائمه اطهار هرکدام دارای چند انگشتر با نقوش مختلف بوده اند که بعضی از آن ها متعلق به پدرشان و یا از امامان گذشته در دست ایشان بوده است که با توجه به اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن زمان در هر مقطعی انگشتری با نقشی خاص در دست می کرده اند تا مطلبی را به مردم بیاموزند ,  چرا که بیش تر ائمه در زمان خلفا جور زندگی کرده و چنان در فشار حکومت قرار داشته وتحت کنترل بوده اند که نمی توانسته اند تمام مطالب خود را به راحتی به دیگران بگویند لذا از هر وسیله ای حتی نقش انگشتر خود را برای این هدف استفاده می کردند. مثلا پیامبر اکرم زمانی که مقام نبوت رسیدند انگشتری با نقش " لا اله الا الله محمدرسول الله " در دست کردند وچون به مدینه آمدند و تشکیل حکومت داده و بدان وسیله وعده های الهی تحقق یافت و مسلمانان عزت یافتند برای یاد آوری به مردم انگشتری با نقش " صدق الله " یعنی راست گفت خداوند متعال را در دست نمودند و نیز برای آن که به مردم یاد آوری کنند که در ادامه رسالت ایشان جانشین وجود دارد انگشتر دیگری با نقش " لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله " در دست کردند.  و یا امیر مومنان بعد از 25 سال خانه نشینی آن گاه که به خلافت ظاهری رسیدند انگشتری با نقش " الملک الله الواحد القهار" در دست کردند وحال آن که تا قبل از این نقش انگشتر حضرت " الله الملک " بود. و زمانی که به جنگ صفین رفتند و ماجرای حکمیت پیش آمد انگشتری با نقش " محمد رسول الله " در دست داشتند و یا زمانی را می بینیم که انگشتری با نقش " علی یومن بالله " در دست می کردند. برای امام حسین نیز انگشترهای متعددی ذکر شده ولی زمانی که به کربلا آمدند دو انگشتر بیش تر در دست نداشتند یکی با نقش " ان الله بالغ امره "  و دیگری با نقش " لا اله الا الله عده للقاه الله " که اشاره به تحقق وعده الهی وحوادث کربلا دارد. و از آن طرف امام زین العابدین را می بینیم که بعد از واقعه کربلا و اظهار پشیمانی وتوبه ظاهری یزید برای عوام فریبی جهت نقش بر آب کردن نقشه های او و زنده نگه داشتن مصائب امام حسین در نظر مردم انگشتری با نقش " خزی و شقی قاتل الحسین بن علی " در دست نمودند و این پیام را به مردم رساندند که قاتل امام حسین خوار و بدبخت است وتوبه او اثری ندارند. این ها نمونه هایی بود که با توضیحی مختصر برای روشن شدن بحث بیان شد و از آن جایی که محور این مجموعه ای که تقدیم شما خوانندگان محترم گردیده بر اختصار گذارده شده لذا به همین مقدار اکتفا کرده وتنها به ذکر نقوش انگشترهای که برای انبیا الهی و ائمه اطهار ذکر شده می پردازیم.

با ما در ادامه مقالات همراه باشید

نظرات کاربران

نظر بدهید