سنگ پیریت

سنگ پیریت

 سنگ پیریت ( PYRITE ):

سختی : 6 - وزن مخصوص : 4/90 

سنگ پیریت به خاطر رنگ زرد برنجی خود غالبا با طلا اشتباه گرفته می شود ( به همین خاطر نام دیگرش طلای ابلهان است ) . پیریت مکعبی یا پیریتوهد را با دوازده صفحه پنج ضلعی دیده می شود . پیریت هزاران سال است که به عنوان جواهر استفاده می شود . نمونه آن در تمدن های باستانی یونانیان ، رومی ها و اینکاها دیده شده است . ولی امروز عمدتا در جواهرات زینت بخش لباس استفاده می شود . پیریت شکننده است و تراش آن دقت می خواهد .

کانسار: در همه صخره سنگ های آتشفشانی ، دگرگونی و رسوبی دنیا یافت شده و قطعه های زیبای آن در اسپانیا، مکزیک ، پرو، ایتالیا و فرانسه یافت می شود .

 نکته مهم : نام آن از لغت یونانی پیر به معنی آتش گرفته شده است . چراکه زیر ضربه چکش جرقه می زند .

نظرات کاربران

نظر بدهید