مراکز انرژی یا چاکراها در بدن انسان

مراکز انرژی یا چاکراها در بدن انسان

 ( هاله ) در زبان سانسکریت به معنای چرخ , صفحه و دایره و عبارت از منطقه ای الکترومغناطیسی  است که به شکل تخم مرغ بوده و هم چنین گردبادی پیرامون بدن آدمی را احاطه کرده و انرژی فراوانی دارد . این هاله بیضی شکل و شبیه تخم مرغ به گونه ای است که قسمت پهن تر آن در پیرامون سر و قسمت باریک تر در پیرامون پاهای آدمی قرار دارد. برای دانستن پهنا بزرگی و کوچکی هاله در هر فردی باید رشد روحی شخص  را دید و این مسئله در افراد متفاوت است.

اگر در هاله مشکلی پیش آمد و در آن انسدادی صورت گرفت  و یا رنگ آن عوض گردید نشان دهنده بیماری و مشکلات روحی و ذهنی در فرد است و اگر بیماری در این مرحله جلوگیری نشود بیماری در جسم وکالبد جسمانی ظاهر می گردد.

هاله هفت رنگ دارد که به ترتیب از نوک سر آدمی به پایین شامل رنگ های بنفش , نیلی ، آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز است. رنگ های هاله به علت وضعیف روحی , خلقی و مزاجی فرد تغییر می کند و با پیشرفت و تعالی روح آدمی گسترده و درخشنده می گردد.

وظیفه چاکراها جذب انرژی حیات و تفکیک آن و انتقال آن به سیستم عصبی , غدد درون ریز و سپس توزیع و پخش آن در خون می شود . هرچه قدر این مراکز انرژی ( چاکراه ) فعال تر و آزاد تر باشند , انرژی بیش تری در آن ها جریان خواهد داشت . بدن آدمی هفت چاکرای اصلی و بیست و یک چاکرای فرعی دارد.

هفت چاکرای اصلی در امتداد ستون فقرات قرار دارند و به ترتیب عبارتند از :

چاکرای اول : چاکرای ریشه یا قاعده ای                                      رنگ : قرمز

موقعیت : بین مقعد و اندام های تناسلی است

چاکرای دوم : چاکرای خاجی یا کلیه ها                                       رنگ : نارنجی

موقعیت : بالای اندام های تناسلی و تا سه انگشت زیر ناف

چاکرای سوم : چاکرای ناف                                                      رنگ : زرد

موقعیت : حدودا دو انگشت در بالای ناف و حدودا روی معده

چاکرای چهارم : چاکرای قلب                                          رنگ : سبز

موقعیت : بالای قلب و در وسط سینه

چاکرای پنجم : چاکرای گلو                                        رنگ : آبی

موقعیت : در ناحیه گردن و روی گلو

چاکرای ششم : چاکرای پیشانی ( چشم سوم نیز گویند )   رنگ : نیلی

موقعیت : یک بند انگشت بالای ریشه بینی و درست وسط پیشانی

چاکرای هفتم : چاکرای مرکز بالای جمجمه                     رنگ : بنفش

موقعیت : انتهای سر و میان آن

دوچاکرای فرعی مهم :

چاکرای دست ها :            موقعیت : گودی کف دست ها          رنگ : سفید

چاکرای پاها :                   موقعیت : گودی کف پاها               رنگ : سیاه

 

استادان علم یوگا معتقدند که از هفت چاکرای اصلی ,  سه چاکرای پایین مربوط به خصوصیات حیوانی  , چاکرای چهارم قلب حد فاصل میان خصوصیات حیوانی و متعالی انسان و سه چاکرای بالای قلب مربوط به خصوصیات الهی انسان هستند.

نظرات کاربران

نظر بدهید