گروسولار صورتی

گروسولار صورتی

گروسولار صورتی ( PINK GROSSULAR ) :

سختی : 7 - وزن مخصوص : 3/49 - ضریب شکست : 73-1/69

 گروسولار خالص ، بی رنگ است ولی ناخالصی های ایجاد شده در حین شکل گیری آن دامنه رنگ وسیعی را باعث می شوند . این نمونه صورتی در اثر حضور آهن ایجاد شده است .

کانسار : در مکزیک گروسولار صورتی غالبأ توده وار است و در سنگ های دگرگونی یافت می شود . و نوع بلوری آن کمیاب است . این سنگ در آفریقای جنوبی هم یافت می شود .

نکته مهم : در مکزیک به گروسولار صورتی روزولیت می گویند .

نظرات کاربران

نظر بدهید