فواید انگشتر جزع یمانی از نظر ائمه

فواید انگشتر جزع یمانی از نظر ائمه

فواید انگشتر جزع یمانی

1- 70 برابر کردن ثواب نماز

2- تسبیح و استغفار برای دارنده انگشتر

امام رضا از جد خود امیر مومنان نقل می کنند که فرمود : روزی پیامبر بر ما وارد شد درحالی که انگشتری با نگین جزع یمانی در دست داشت. پس همراه ما نماز خواند و بعد از نماز انگشتر را به من داد و فرمود: یا علی این انگشتر را در دست راست خود کن و با آن نماز بخوان , آیا می دانی ثواب خواندن نماز با انگشتر جزع یمانی برابر ثواب خواندن هفتاد نماز است همانا انگشتر جزع یمانی خداوند را تسبیح می کند و استغفار می گوید و اجر و ثواب آن را برای دست کننده آن است.

3-دفع  وسوسه های شیطان :

امیر مومنان خطاب به جمعی فرمودند : انگشتر جزع یمانی در دست کنید , پس همانا سنگ جزع یمانی وسوسه و نیرنگ های شیاطین سرکش را دفع می کند و بر می گرداند.

نظرات کاربران

نظر بدهید