سنگ ماه تولد آبان

سنگ های ماه تولد آبان :

توپاز : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص توپاز

سیترین : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص سیترین

کوارتز : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص کوارتز

نظرات کاربران

نظر بدهید