سنگ ماه تولد آذر

سنگ های ماه تولد آذر :

فیروزه : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص فیروزه

فیروزه : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص زیرکن

یاقوت سرخ : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص یاقوت سرخ

نظر بدهید