سنگ ماه تولد بهمن

سنگ های ماه تولد بهمن ماه 

آماتیست : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

 

خواص آمتیست

اونیکس : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص اونیکس

یاقوت سرخ : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص یاقوت سرخ

نظر بدهید