سنگ ماه تولد دی

سنگ های ماه تولد دی :

کوارتز : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص کوارتز

گارنت : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص گارنت

یاقوت کبود : ( برای اطلاع از خواص بر روی تصویر کلیک کنید )

خواص یاقوت کبود

نظر بدهید